dijous, 14 de març de 2013


EL PAS DE SISÈ DE PRIMÀRIA A PRIMER D’ ESO”

  1. Quines diferències hi ha entre el col·legi i l’institut?
  2. Quines són les noves assignatures?
  3. Quines assignatures t’agraden i quines no? Per què?
  4. Quines assignatures et van millor?
  5. Quins professors t’agraden més?
  6. Què t’agrada més de l‘institut? I menys?
      7. Com et va el curs? Ho aprovaràs tot?

 
RESPOSTES
ALUMNES DE 1r ESO A

NOM: Andrés Guimis
1- Ens hem de despertar més prest.
2-Socials i tutoria
3- Les que m'agraden més són Català, Música, Processos de comunicació, estudi i Anglès. I les que no: Naturals i Socials.
4-Català, Música i Plàstica.
5-Pep Manel, Marga, Pilar, Patricia i Xisca.
6-La Biblioteca
7-El curs em va un poc bé, i no ho aprovaré tot.

NOM: Jennifer Cànovas Urbano.
1-Que començam més prest i acabam més tard, més professors.
2-L'optativa, estudi i desdoblament de naturals.
3-Mates, anglès, música, EF. Pels professors. Naturals i socials.
4-Mates, anglès, música, etc.
5-La meva tutora, la de música i la d'anglès.
6-Tot. El temps de pati.
7-Molt bé. Sí.

NOM: Núria Ramis Coll
1-Que ara ens canvien de mestre cada hora i que són més hores.
2-L'optativa, els desdoblaments i estudi.
3-Totes m'agraden menys naturals perquè és en anglès i tinc dificultats.
4-Català, mates, socials, castellà, plàstica, música i optativa (mates).
5-Na Pilar, na Marga, na Patri, en Pere, na Jerònia, n'Eva, en Xisco, i en Pep Manel
6-Tot menys els canvis de classe.
7-Molt bé. Sí.

NOM: Francisco José Ferran Gómez
1-L'horari.
2-Optativa, tutoria i estudi.
3-M'agrada: taller de mates,castellà, EF i música. Mates no perquè no em va bé.
4-Anglès, plàstica, castellà, música, taller de mates, català i EF.
5-Pep Manel i Pilar Garau
6-Que té dos patis. El horari d'entrada i sortida.
7-Bé. No se sap.

NOM: Joan René Mérou Mestre
1-L'institut és més fàcil per a mi. Hi ha cafeteria i dos patis. I a l'institut feim més hores.
2-La divisió de Medi a Naturals i Socials; i l'optativa.
3-M'agraden les de ciències perquè em pareixen interessants.
4-Totes menys educació física
5-Els que no fan beneitures i em posen les notes que em toquen.
6-M'agrada la cafeteria i no m'agrada que la cafeteria costi doblers.
7-Sí, ho aprovaré tot perquè és facil.

NOM: Daniel Calvo Romero
1-En l'institut es fan set hores i en el col·legi cinc.
2-Naturals, Socials, Teatre.
3.M'agraden: Matemàtiques, Anglès, Naturals, Socials, Plàstica i Música. Les altres no perquè no m'agraden les llengües menys l'Anglès.
4-Anglès, Naturals, Matemàtiques i Música.
5-Pep Manel de Cos, Margalida Bosch, Xesca Cabot, Belén Barrios, Isabel Fortesa i Patricia Perelló.
6-Els dos patis, estudi, tutoria i les assignatures que m'agraden. I menys: fer 7 hores.
7-Em va molt bé. Ho aprov tot i ho seguiré fent, perquè m'esforçaré.

NOM: Alejandro Giménez Amengual
1-Hi ha noves assignatures i nous professors.
2-Naturals i Socials.
3-Les assignatures que m'agraden són EF, Naturals, Socials, Matemàtiques, Plàstica, Català, Castellà i no m'agrada l'Anglès.
4-EF, Matemàtiques, Plàstica i Socials.
5-Pere Janer, Isabel, Pilar Garau i Marga.
6-M'agrada el pati i les classes, i no m'agrada la biblioteca.
7-El curs em va regular, però crec que puc millorar molt i crec que ho aprovaré.

NOM: Saray Blanco Fernàndez
1-Els horaris i que sempre canviam de professor.
2-Naturals, Socials i optativa.
3-M'agraden: Anglès i Francès perquè m'agraden els idiomes. No m'agrada Naturals perquè és molt avorrit.
4-Anglès, Francès i Música.
5-Belén, Pilar, Patricia, Pere i na Isabel.
6-La sinceritat dels mestres. El començament a les 8h.
7-Molt bé. Sí.

GRUP B

NOM: Alejandro Caparrós Garnés
1- Al col·legi hi havia menys assignatures i a l'institut no coneixia ningú.
2-Teatre (optativa), Estudi, Naturals, Socials (en anglès).
3-M'agrada EF perquè no escrivim i Estudi perquè podem avançar deures.
4-Naturals (9 1a avaluació), Castellà (9 1a avaluació), Teatre (9 1a avaluació).
5-En Pere, En Pep Manel, Na Marga (expliquen molt bé)
6- Les instal·lacions i les classes. Hi ha molts deures.
7- Les notes bé, excepte Socials que em va regular però m'han posat una amonestació per mal comportament. Jo crec que sí.

NOM: Nerea Jiménez Núñez.
1-Moltes.
2-Naturals, Socials i Optativa.
3-M'agraden: Naturals, optativa, Castellà. I les altres no m'agraden perquè sí.
4-Teatre.
5-Eva Palmer i Isabel Forteza.
6-M'agraden les aules i menys les taquilles.
7- Bé. No ho tenc clar.

NOM: Jaume Salamanca.
1-És molt difícil, l'horari i hi ha més professors.
2-Socials, Naturals, Taller de Mates i Estudi.
3-Socials, Naturals i EF. Cap.
4-Música, Socials i Mates.
5-Pep Manel de Cos, Rosa Silveira i Marga Bosh
6-El pati.
7-Molt bé. Ho he aprovat tot.

Nom: Michelle Martí.
1-A l'escola hi ha nins d'11 anys  per avall i ara és al contrari.
2-Francès, Naturals i Socials (abans era C.Medi)
3-Plàstica perquè m'agrada dibuixar.
4-Català i Castellà.
5-Cap...No m'agrada que em facin fer coses. Però m'agrada la manera de ser de na Isabel Forteza.
6-Res. L'horari.
7-"Buuuenooo..." Potser. Això esper.

NOM: Jaume Servera.
1-És un poc més dificil.
2-Socials i Naturals.
3-M'agrada Naturals i no m'agrada Socials perquè és en anglès.
4-Processos de Català.
5-Pep Manel.
6-El gimnàs.
7-No.

NOM: Carlos Moreno.
1-L'horari.
2-Socials i Optativa.
3-Socials perquè és en anglès.
4-Anglès.
5-Marga Boch
6-El pati i el gimnàs. L'horari
7-Bé. Sí, no n'he suspesa cap.

NOM: Mariné Noelia Quiros Espinoza.
1-A l'institut hi ha més professors i canvien els horaris i en el col·legi hi ha més coses fàcils.
2-Ciències socials, Ciències Naturals, Francès i Història i Cultura de les Religions.
3-Matemàtiques i Música.
4-Matemàtiques, Anglès, Plàstica i Història i Cultura de les Religions.
5-Isabel, Marga Bosch, Belén, Pere i Eva.
6-El pati, els nous professors i els amics.
7-Tant de bo que sí perquè no vull repetir.

NOM: Toni Manel Frias Ramis
1-L'horari.
2-Naturals i Socials.
3-Les Mates no perquè són dificils. Socials, sí.
4-Plàstica.
5-Pep Manel del Cos.
6-El so del timbre quan marca la sortida. El so de l'entrada.
7-Bé. No.

NOM: Alar Molina Moreno
1-A l'institut hi ha més hores.
2-Socials i Naturals.
3-M'agraden: Educació Física, Ciències de la Naturalesa, recursos de mates, Castellà i Català
No m'agrada: Anglès
4-Ciències de la Naturalesa, Educació Física i Ciències Socials.
5-Marga Bosch, Isabel i Belén Barrios.
6-Hi ha botiga de bocatas(bar), els dimecres acabam a les 13h i hi ha dos patis.
7-Molt bé. Sí, ho aprovaré tot.

NOM: Laila
1- L'horari, més profes i més clases.
2-Socials, optativa i Naturals.
3-M'agrada: Català, Castellà, Anglès, optativa, Educació Física i Plàstica.
I no m'agrada: Socials i Naturals.
4-Mates, Català i Castellà.
5-La d'anglès, Maravilla Pérez, Isabel, Rosa i Pep Manel.
6-M'agrada més estar amb les meves amigues. I menys, les classes
7-El curs em va bé. Tot no, però quasi.

NOM: Angel Javier Oliva Bressy
1-L'esforç, les matèries, etc...
2-Naturals, Socials, optatives i tutoria.
3-M'agrada teatre però Socials en anglès no perquè és en anglès.
4-Matemàtiques, teatre i Plàstica.
5-Eva Palmer, Xesca Cabot, Jerònia i Pep Manel.
6-Teatre. Res.
7-Em va bé però crec que la primera la suspendré segur.

NOM: Alex Mulet
1-El col·legi és més fàcil que l'institut i l'horari.
2-L'optativa, Socials i C. Naturals
3-Socials, Mates, C. Naturals: m'agraden; Anglès no m'agrada.
4-Mates, Música, Educació Física i C. Naturals.
5- Pep Manel.
6-El pati i Educació Física m'agrada més.
7-en va bé el curs. Sí, si milloro les faltes d'ortografia.

NOM: Jesús Diaz.
1-L'horari, les assignatures, els professors i les instal·lacions.
2- Teatre, Socials, Naturals, Història i cultura de les religions.
3-Socials no m'agrada tant perquè és en anglès.
4-Castellà i Matemàtiques.
5-Costa pensar-ho.
6-Els amics i les instal·lacions, també votar.
7-Bé. No ho sé.

NOM: Alex Llompuct Bonnin
1-L'institut és més difícil, l'horari i hi ha més professors.
2-Socials, Naturals i optatives.
3-Castellà, HCR, Naturals i Socials m'agraden perquè són divertides i interessants. Català, Anglès i Plàstica, no.
4-Castellà, HCR, Educació Física i Català.
5-Pep Manel i Margalida Bosch
6-El que m'agrada més són els professors i menys les classes.
7-El curs em va normal, no crec que ho aprovi tot.

NOM: David Ramírez Ruiz.
1-Els exàmens són més difícils, notes molt el canvi d'entrar més prest i sortir més tard.
2-Francès, Socials, Naturals, Història i Cultura de les Religions.
3-M'agrada Socials, Plàstica, Música, Francès (optativa), Educació Física i no n'hi ha cap que no m'agradi.
4-Música, Educació Física, Plàstica, Naturals i Anglès.
5- Pep Manel, Pere Janer, Marga Bosch, Belén Barrios i Carmen Prieto.
6-M'agrada més que hi hagi 2 patis i no m'agrada començar a les 8.
7-El curs me va genial, ho tinc tot aprovat.

NOM: Joel Espinoza Zenteno.
1-En el col·legi hi ha menys professors.
2-Socials i Naturals.
3-Anglès, E. Física, Castellà, Català i Matemàtiques.
4-Anglès, E.Física i Plàstica.
5-Belén, Isabel, Eva, Marga Bosch i Antònia.
6-Els professors i les assignatures.
7-Me va bé. Per ventura.

NOM: Lluc Coll.
1-És més gran i té més professors.
2-Socials i Ciències Naturals.
3-M'agraden les Ciències Naturals i no m'agrada Mates.
4-Música
5-El de Ciències Naturals.
6-Els professors.
7-Molt bé. No ho sé.

NOM: Haruindergit Singh
1-En el col·legi no posen amonestacions i deixen fer totes les coses que vols.
2-Estudi, Socials i Naturals.
3- Menys: Socials que són en anglès.
4-Totes menys Socials i Naturals.
5-Pep Manel i Marga.
6-Totes les coses.
7-Crec que sí.

NOM: Cristian Guzmán
1-En el col·legi hi ha pocs professors.
2-Català, Educació Física i Socials.
3-Educació Física m'agrada i no m'agrada gaire Música.
4-Mates i optativa.
5-Belén i Eva.
6-Tot.
7-Bé. Sí.

NOM: Luka Folch
1- Les hores i assignatures.
2- Optativa, Naturals i Socials.
3-No me n'agrada cap, perquè no.
4-Cap.
5-Són iguals.
6-Res.
7-Malament. No ho crec.

NOM: Alba Motos Jiménez
1- Hi ha més gent.
2-Socials, Naturals, optativa i estudi.
3-M'agrada: P. de comunicació de Castellà. I no m'agrada: Socials i Naturals.
4-Mates, Català, Castellà, P. de comunicació de Castellà i Plàstica.
5-Marga Gayà, Marga Bosch, Rosa Silveira, Pep Manel.
6-M'agrada que hi ha 2 patis,... i menys, que dura molt poc el pati.
7-Molt bé, crec que sí, esper.

NOM: Adrián Fernández López
1-Hi ha moltíssims de patis, d'assignatures i els professors.
2-Ciències Naturals, Socials i optativa.
3-Les que més m'agraden són l'optativa i Ciències Naturals perquè són divertides; i la que no és Socials perquè és en anglès.
4-Mates i Ciències Naturals.
5-Marga Bosch i Isabel.
6-El que m'agrada més és el pati i el que menys sortir a les 15h.
7-El curs em va molt bé i per ara ho aprov tot.

NOM: Alejandro Sánchez
1-Coneixes nins nous i fas unes altres assignatures.
2-Optativa, Naturals i Socials.
3-M'agrada Naturals: perquè aprenem les coses de la terra , E.Física: perquè feim esport , optativa: perquè aprenem coses, Música: perquè tocam instruments. La que no és Matemàtiques.
4-Naturals i Socials.
5-Marga Gayà, Marga Bosch i Eva Palmer
6-La lliga interna. I menys, que hi ha molts deures.
7-Bé. Si.

NOM: Luisa Fernanda Ramírez
1-L'horari, més professors.
2-Optativa, C. Naturals, Socials i estudi.
3-M'agraden Naturals, Socials, Anglès, Castellà i Plàstica.
4-Castellà i Plàstica.
5-Pep Manel, Patricia Perello, Marga Bosch, Belén Barrios i Eva.

1 comentari:

Xesca ha dit...

Quin treball més interessant!!!